ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
ESER İSMİ BESTEKAR MAKAM FORM USUL
Yaylâya Giden Kızlar Dr. Abidin GERÇEKER Beyâti Araban Şarkı Yürük Aksak
Dün Gece Sende Ben Derd Mende Şâkir Ağa Bûselik Şarkı Türk Aksağı
Bu Şeb Mahrumu Hâb Oldum Eyyûbî Ali Rıza ŞENGEL Ferahfezâ Şarkı Curcuna
Hasretin Bir Kor Gibi Dayanmak Çok Zor Artık Nuri AKÇAY Hicaz Şarkı Curcuna
Râzıyım Yanımda Ol, Kahrına, Azâbına Necdet DÖNMEZ Hicaz Şarkı Curcuna
Gemiler de Tâlim Var, Bahriyeli Yârim Var Anonim Hicaz Türkü Aksak
Benim Servi Hıramanım Benim Sen Nemden İncindin Bolahenk Nuri Bey Hicazkâr Ağır Semâî Aksak Semâî
Hicazkâr Peşrevi Dr. Asım DİRİM Hicazkâr Peşveri Sofyan
Bülbül Gibi Pür Oldu Cihân Nağmelerimden Zekâî Dede Efendi Hicazkâr Şarkı Yürük Semâî
Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Istırap Abdullah YÜCE Hüzzam Şarkı Sofyan
Ey Hüsnü Cemal Âleme Sen Darb-ı Meselsin Hâfız Ahmet IRSOY Hüzzam Şarkı Aksak
Nice Yıllar Sürüp Giden Alâeddin ŞEN Hüzzam Şarkı Düyek
Yemenimde Hâre Var Anonim Mâhûr Türkü Sofyan
İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider Anonim Muhayyer Türkü Aksak
Bana Ümit Verip Hiç Gelmesen de Yılmaz PAMUKÇU Muhayyer-Kürd'î Fantezi Nim Sofyan
İçimde Duygular Kanat Çırpıyor Yılmaz PAMUKÇU Muhayyer-Kürd'î Fantezi Semâî
İstanbul'un Fethiyle Anılır Adı (Eyüp) Nihat İNCEKARA Nihâvend Marş Nim Sofyan
İlk Göz Ağrımsın Nihat İNCEKARA Nihâvend Şarkı Düyek
Süzüp Süzüp de Ey Melek O Çeşm-i Nim-Habını Rahmi Bey Nihâvend Şarkı Yürük Semâî
Tende Bir Canda Cânân Dilde Sultan Sen misin? Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU Nihâvend Şarkı Müsemmen
Rast Saz Semâî Nadir ŞEN Rast Saz Semâî Curcuna
Bulma Bin Türlü Bahane Üzme Beni Bahar Dalım Mediha ŞEN SANCAKOĞLU Rast Şarkı Aksak
Kuşdili'nde Bir Gece M. Cahit ATASOY Rast Yürük Semâî Yürük Semâî
Olmaz İlâç Sine-i Sad Pareme Hacı Ârif Bey Segâh Şarkı Curcuna
Tuti-i Mucize Gûyem Ne Desem Lâf Değil Buhûrîzâde Mustafa Itrî Segâh Yürük Semâî Yürük Semâî
Etti O Güzel Ahde Vefâ Müjdeler Olsun Eyyûbî Bekir Ağa Segâh Yürük Semâî Yürük Semâî
Aşkın Karanlık Yolunda Eyyûbî Mustafa SUNAR Sultân'î-Yegâh Şarkı Aksak
Dokunma Kalbime Zira Çok İncedir Kırılır Gavsi BAYKARA Sûzinâk Şarkı Düyek
Nerde Eski Sevgiler Nerde O Sevgililer İbrahim Halil TAŞKENT Uşşak Şarkı Düyek
Pencereden Kar Geliyor Anonim Uşşak Türkü Nim Sofyan
Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar Anonim Uşşak Türkü Sofyan
Müzik Alanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.

Eyüp Musiki Vakfı olarak; “Şarkıcı/Seviye 6”, “Çalgıcı/Seviye 6” ve “Koro Şefi/Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan ilgili Ulusal Meslek Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014