ANASAYFA BASIN ODASI İLETİŞİM
Eyüp Musiki Cemiyeti
Eyüp Mûsıkî Derneği – Vakfı

Türk Mûsıkîsi tarihine Zekâî Dede ve Hacı Arif Bey gibi iki dâhi bestekârı yetiştiren Eyyûbî Mehmet Bey (1804-1850), Eyüp’ün mûsıkîmizde bir ekol olmasının temellerini atmış, bu eğitim daha sonra Eyyûbî Ali Rıza ŞENGEL’in (1880-1953) Mûsıkî-i Osmânî Cem’iyyeti Eyüp Şubesi’nde mûsıkî hocalığı yapması ile devam etmiştir.

1925′li yıllarda bir başka Eyyûbî, Mustafa SUNAR’ın başkanlığını ve aynı zamanda hocalığını yaptığı Eyüp Mûsıkî Cemiyeti, uzun süreler İstanbul Radyosu’nda programlar yapmış, ATATÜRK’ün huzurunda konserler vermiş, Safiye AYLA başta olmak üzere bir çok mûsıkîşinasın yetiştiği bir mûsıkî mektebi olmuştur.

Eyüp’teki mûsıkî faaliyetlerinin bundan sonraki dönemi 1950-1953 yıllarında Neyzen ve Bestekâr Gavsi BAYKARA’nın yönetimindeki yeniden yapılanma ve ihya dönemi olmuş Eyüp Mûsıkî Topluluğu adıyla, Eyüp Vapur İskelesi yanındaki cemiyette kemanî Reşat ERER, ses sanatçısı ve hâlen İ.T.Ü. Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı repertuar hocası Rahmi SÖNMEZOCAK, Neyzen Aka Gündüz KUTBAY ve Orhan GÜRER gibi mûsıkîmizin önde gelen birçok isimleri mûsıkî çalışmaları yapmışlardır.

1685 yılında Eyüp’te doğan ve Eyüp’lü olmanın iltifatı ile “Eyyûbî” diye tanınan “Ebubekir Ağa”nın enderûndaki mûsıkî öğretmenliğinden bu yana geçen üç asıra yakın bir zaman dilimi içinde, Türk Mûsıkîsi’nin adeta merkezi konumundaki Eyüp’te 1984 yılında Nihat İNCEKARA ve arkadaşları tarafından kurulan bugünkü Eyüp Mûsıkî Derneği, bütün bu mektep ve cemiyetlerin devamı niteliğinde olup zincirin son halkasını teşkil etmektedir.

23 Şubat 1985 günü, Eyüp’lü Avni ve İsmail GÜLBAKANOĞLU kardeşlerin derneğe bağışladığı bu günkü binada açılışı dönemin İstanbul Valisi Nevzat AYAZ tarafından yapılmış; o günden bu yana Eyüp Mûsıkî Derneği Türk Mûsıkîsi’ne hizmet yolundaki faaliyet ve çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür. Bu yıl (2004) 20. çalışma döneminin içinde bulunduğu Eyüp Mûsıkî Derneği başlangıçtan bugüne;

Yıldırım GÜRSES, Erol KÜÇÜKYALÇIN, Süheylâ ALTMIŞDÖRT ve daha birçok hocaların yönetiminde faaliyetlerde bulunmuş, her yıl verdiği konserlerle ulusal nitelikte takdir ve beğeniler kazanmıştır. Dernek ayrıca kurucu üyesi olduğu MÜZDAK (Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi) tarafından her yıl düzenlenen “İstanbul Türk Müziği Günleri” etkinliklerinde her dönem ödüle layık görülmüş, konserleri TRT ve CNBC-e televizyonları tarafından yayınlanmıştır.

Hâlen TRT İstanbul Radyosu’nun değerli sanatçısı Hasan ESEN yönetimindeki koro çalışmalarının yanı sıra dernekte; Ud, Keman, Kanun, Ney, Kemençe ve Bağlama kursları verilmekte ayrıca Nota, Makam ve Usûl dersleriyle; 2 sınıf halinde Çocuk Korosu çalışmaları yapılmaktadır.

Eyüp Mûsıkî Derneği’nde hâlen 500′e yakın kişiye verilmekte olan Türk Müziği öğretimi, daha büyük çalışmalara doğru hızla ilerlediğinden Eyüp Mûsıkî Vakfı kurulmuş, derneğin vakfa dönüştürülmesi sayesinde gelecek nesillere daha sağlıklı bir Türk Müziği eğitim ve çalışma zemini yaratılması konusunda hedefler belirlenmiştir.

Eyüp Mûsıkî Derneği’nin ses ve enstrüman üzerine vermekte olduğu hizmetlerin yanı sıra 10 Nisan 2002 tarihinde Cemal Reşit REY Konser Salonu’nda Eyüp Belediyesi ile birlikte düzenlenen “Geçmişten Günümüze Eyüplü Bestekârlar” konserinin anısına, dernek başkan yardımcısı ve kanun sanatçısı – bestekâr Yılmaz PAMUKÇU tarafından hazırlanan bir kitap yayınlanmış, bu kitapta bestekârların hayat hikayeleri ve eserleri hakkında bilgiler verilerek Türk Mûsıkîsi tarihine “Eyüplü Bestekârlar” başlığı taşıyan bir sayfa açılmıştır.

Eyüp Mûsıkî Derneği’nin vakfa dönüşmesi ile belirlenen hedefler içerisinde; Türk Müziği öğrenebilmek ve bir Türk Müziği enstrümanı çalabilmek için Konservatuara gidemeyen gençlerimize ve mûsıkîmize gönül verenlere bu imkânı daha geniş mânâda karşılayabilmenin yanı sıra, bir Türk Mûsıkîsi Kütüphanesi kurmak gibi amaçlar bulunmakta, yakın bir zaman önce Eyüp’te hizmete girmiş olan Eyüp Belediyesi Kültür Salonu’nda mûsıkî konserleri, mûsıkî sohbetleri ve daha birçok etkinliklerle Eyüplülere ve çevre halkına hizmet etmek amacı bulunmaktadır.

Müzik Alanı Ulusal Meslek Standardı Hazırlanarak Görüşe Sunuldu.

Eyüp Musiki Vakfı olarak; “Şarkıcı/Seviye 6”, “Çalgıcı/Seviye 6” ve “Koro Şefi/Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderilmiştir.

İlgili tarafların görüşüne sunulmuş olan ilgili Ulusal Meslek Standardı’na ulaşmak için tıklayınız.

Detaylar için tıklayınız...
Tülbentçi Muhittin Sokak No:11 Eyüp, İstanbul +90(212) 564 25 74 +90(212) 616 25 30 E-BÜLTEN

Eyüp Mûsıkî Vakfı • copyright © 2014